Onze werkwijze

Wanneer u een kwalitatief goed gastouderbureau zoekt omdat u zelf een gastouder hebt gevonden voor u kind(eren), omdat u reeds werkzaam bent als gastouder of omdat u nog op zoek bent naar een gastouder, dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Zoekprofiel

Na het eerste contact met uw consulent vindt er altijd een persoonlijk gesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt er uitgelegd welke stappen er doorlopen moeten worden in uw persoonlijke situatie om de gastouderopvang op de juiste wijze te registreren. Wanneer u op zoek bent naar een gastouder dan wordt er samen met u een zoekprofiel opgesteld. Vervolgens bepaalt u samen met uw consulente op welke wijze u hier gezamenlijk invulling aan geeft, rekening houdend met de eisen van de Wet kinderopvang.

Kwaliteit

De kwaliteit van de opvang vinden we erg belangrijk. De gastouder moet vanaf 2010 in het bezit zijn van minimaal het diploma MBO 2 Helpende Welzijn 2 of een eerder behaald diploma die recht geeft op vrijstelling. Wanneer nodig kan via Opdekleintjesletten het diploma alsnog behaald worden; voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met één van onze consulenten.

Pedagogisch plan

Wij ondersteunen de gastouder verder door middel van het aanbieden van een pedagogisch plan en er wordt door onze consulenten een risico-inventarisatie uitgevoerd op de opvanglocatie.