Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van ouder & kind. De oudercommissie is wettelijk verplicht en heeft op een aantal onderdelen verzwaard adviesrecht. Met vragen, klachten of suggesties kunt u bij de oudercommissie terecht. De oudercommissie bestaat uit vraagouders van Opdekleintjesletten.

Wat doet de oudercommissie?

Het doel van de oudercommissie is het adviseren van en meedenken over het beleid en de organisatie van Opdekleintjesletten. Dit betreft verschillende onderwerpen; tariefwijzigingen, de nieuwsbrief, vragen vanuit Opdekleintjesletten maar we zetten ons vooral in voor ouder en kind.

Opdekleintjesletten is op zoek naar leden voor de Oudercommmissie! Hebt u belangstelling, dan wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen via info@opdekleintjesletten.nl.